Wybrano władze stowarzyszenia

Pełna nazwa:


PLESZEWSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ"

Status prawny: STOWARZYSZENIE

Zarząd:
prezes- Elwira Lisiecka
wiceprezes- Elżbieta Kwiatek
sekretarz - Maciej Lipiński
skarbnik- Beata Łochyńska
członek zarządu- Lidia Olender


Organ nadzoru: Komisja rewizyjna


Kamila Hryszko
Agnieszka Michalak
Magdalena Gramala
Anna Witek-Pilarska

Pleszewskie Stowarzyszznie Na Rzecz Osob Niepelnosprawnych Razem w Przyszlosc
- 63-300 Pleszew ul. Osiedlowa 1A -