„Stowarzyszenie” wśród rodziców uczniów niepełnosprawnych.

W dniu 10 czerwca 2009 roku podczas imprezy integracyjnej pod hasłem „Spotkajmy się” Prezes Stowarzyszenia zaprezentowała zgromadzonym na spotkaniu rodzicom działalność powołanego Stowarzyszenia .Omawiając cele organizacji zachęcała rodziców do włączenia się w pracę Stowarzyszenia .Podczas spotkania rozdano folder Stowarzyszenia ,pocztówkę oraz katalogi i informatory o sprzęcie medycznym dla osób niepełnosprawnych.

Pleszewskie Stowarzyszznie Na Rzecz Osob Niepelnosprawnych Razem w Przyszlosc
- 63-300 Pleszew ul. Osiedlowa 1A -