Serdecznie dziękujemy

Z inicjatywy zarządu dla uczniów ZSS w Pleszewie z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, zorganizowano dożywianie w formie drugiego śniadania.

Serdecznie dziękujemy sponsorom, którzy dostarczyli pieczywo: Pani Elżbiecie Ławniczak z Pleszewa, Panu Krzysztofowi Filary z piekarni PIEK-POL z Żerkowa, oraz Olgierdowi Rusinkowi z Pleszewa.

Pleszewskie Stowarzyszznie Na Rzecz Osob Niepelnosprawnych Razem w Przyszlosc
- 63-300 Pleszew ul. Osiedlowa 1A -