Pocztówka

 

Wśród uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Pleszewie ogłoszono konkurs na pracę plastyczną, która zostanie umieszczona na pocztówce promującej Pleszewskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem w Przyszłość”. Uczniowie wykonali prace konkursowe. Przeprowadzono głosowanie podczas którego wybrano pracę ucznia, którą zamieszczono na pocztówce. Za przeprowadzenie konkursu i wykonanie projektu w imieniu Zarządu Stowarzyszenia i jego członków dziękujemy Pani Magdalenie Szymaniak.

Pleszewskie Stowarzyszznie Na Rzecz Osob Niepelnosprawnych Razem w Przyszlosc
- 63-300 Pleszew ul. Osiedlowa 1A -