Dyplomy dla absolwentów

Zarząd Stowarzyszenia w odpowiedzi na prośbę Grona Pedagogicznego ZSS w Pleszewie zakupił dyplomy na zakończenie roku szkolnego 2009/2010 dla wszystkich absolwentów szkoły podstawowej ,gimnazjum ,szkoły przysposabiającej do pracy oraz dyplomy dla uczniów za osiągnięcia dydaktyczne, za wzorową frekwencję, za osiągnięcia sportowe, za udział w konkursach za udział w kołach zainteresowań. Dyplomy zakupiono również dla wszystkich osób wspierających działalność szkoły doceniające ich aktywny udział w życiu klasy i szkoły.

Pleszewskie Stowarzyszznie Na Rzecz Osob Niepelnosprawnych Razem w Przyszlosc
- 63-300 Pleszew ul. Osiedlowa 1A -