Wycieczki

Pleszewskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ pragnie działać efektywnie i reagować na wszelkie bieżące potrzeby osób niepełnosprawnych. W czerwcu 2010 dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Pleszewie zorganizowało szereg wycieczek, które miały na celu rozbudzić zainteresowania dzieci, poszerzyć ich ogólną wiedzę, a przez to pozytywnie wpłynąć na ich rozwój emocjonalny i intelektualny.
Odbyły się wycieczki do Poznania 8 czerwca, do Szreniawy 15 czerwca oraz do wioski indiańskiej w Józefowie 17 czerwca. Uczestniczyły w nich dzieci i młodzież z różnym stopniem niepełnosprawności , uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły przysposabiającej do pracy i zasadniczej szkoły zawodowej oraz absolwenci szkoły. Wiele wrażeń i przeżyć przyniosły dzieciom wyjazdy zorganizowane przy wsparciu finansowym firmy FAMOT Pleszew Sp. z o. o. Dzięki przychylności firmy uczniowie mogli cieszyć się atrakcjami związanymi z pobytem w Parku Dinozaurów ZAUROLANDIA w Rogowie 15 czerwca oraz poszerzyć wiedzę na temat lasu i pracy leśników poprzez pobyt w Ośrodku Edukacji Leśnej w Grodźcu w dniu 15 czerwca. 
Pleszewskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ jest organizacją , która swoją działalnością wspomaga wychowawczo i opiekuńczo zarówno środowisko rodzinne ucznia, jak i szkołę. Świadome roli takich pozalekcyjnych form spędzania czasu w procesie zdobywaniu wiedzy o świecie i najbliższym otoczeniu – zwłaszcza w przypadku osób z niepełnosprawnością intelektualną – gotowe jest w następnych latach podejmować jako Organizacja Pożytku Publicznego podobne działania i wspierać osoby niepełnosprawne z terenu powiatu pleszewskiego.

Pleszewskie Stowarzyszznie Na Rzecz Osob Niepelnosprawnych Razem w Przyszlosc
- 63-300 Pleszew ul. Osiedlowa 1A -