Z działalności Stowarzyszenia

Złożenie wniosku o wsparcie zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie pomocy społecznej w roku 2010 na zadanie pod nazwą „Wielkopolska impreza integracyjna promująca dorobek osób niepełnosprawnych „ do Regionalnego Ośrodka pomocy Społecznej w Poznaniu.

19 marca 2010
Złożenie wniosku o pozyskanie środków na organizację zawodów sportowych podczas imprezy organizowanej wspólnie z ZSS w Pleszewie pod hasłem „Dzień Godności Osób n Niepełnosprawnością Intelektualną.” do Starostwa Powiatowego w Pleszewie.

15-30 marca 2010
Udział w bezpłatnym szkoleniu Pro społecznik sfinansowanym ze środków EFS pięciu członków Stowarzyszenia na temat:
„Pozyskiwanie środków z funduszy europejskich –możliwość pozyskiwania środków finansowych ,praktyczne warsztaty opracowania wniosku o dofinansowanie”.
www.prospołecznik.centrumego.eu

23 marca 2010
Wsparcie ZSS w Pleszewie podczas prezentacji oferty szkoły i Stowarzyszenia w czasie 
IV Powiatowych Targów Edukacyjnych .

23 marca 2010
Wsparcie rodzin uczniów niepełnosprawnych ZSS w Pleszewie przez dofinansowanie uczestnictwa uczniów w przedstawieniu teatralnym „Pisanki ,kraszanki.” 

29-31 marca 2010
Kiermasz z ozdobami wielkanocnymi.
Z inicjatywy Zarządu Stowarzyszenie zorganizowało kiermasz na którym sprzedawano ozdoby świąteczne, .które wykonali uczniowie ZSS w Pleszewie przy pomocy wszystkich pracowników szkoły i członków Stowarzyszenia.
Środki pieniężne uzyskane podczas kiermaszu przeznaczone zostaną na bieżącą działalność statutową Stowarzyszenia.


 

29 marca 2010
Zarząd w ramach statutowej działalności Stowarzyszenia wsparł paczką żywnościową pięć rodzin wychowujących dzieci i młodzież niepełnosprawną , które zwróciły się do Zarządu z prośbą o wsparcie .

31marca 2010
„Zajączek”
Z inicjatywy Zarządu Stowarzyszenie wspólnie z Radą Rodziców ZSS w Pleszewie przygotowało 190 paczek ze słodyczami .


Pleszewskie Stowarzyszznie Na Rzecz Osob Niepelnosprawnych Razem w Przyszlosc
- 63-300 Pleszew ul. Osiedlowa 1A -