Dzień porad

W dniu 14 stycznia 2010 roku Prezes Stowarzyszenia wzięła udział w Dniu Porad organizowanym w Zespole Szkół Specjalnych w Pleszewie. Podczas spotkania z rodzicami uczniów poinformowała o celach działalności Stowarzyszenia .Poinformowała uczestników spotkania o formach pomocy dla uczniów i sposobów wsparcia rodziny ucznia niepełnosprawnego oraz o planowanym wyjeździe na turnus rehabilitacyjny W spotkaniu uczestniczyła również wice dyrektor szkoły oraz przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie. Podczas spotkania przedstawiciel firmy ,która zaopatruje niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny przedstawił najnowszą ofertę.

Pleszewskie Stowarzyszznie Na Rzecz Osob Niepelnosprawnych Razem w Przyszlosc
- 63-300 Pleszew ul. Osiedlowa 1A -