„Spotkanie Świętego Mikołaja z uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych”

Pleszewskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem w Przyszłość ” wspólnie z Zespołem Placówek Specjalnych zorganizowało  jak co roku  8 grudnia  spotkanie rodziców i opiekunów uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Uczestnicy spotkania zapoznali się ze zwyczajami Świąt Bożego Narodzenia. Święty Mikołaj odwiedził zgromadzonych przy świątecznym stole: uczestników zajęć, rodziców, opiekunów i zaproszonych gości. Dzieci  obdarował paczkami  ze słodyczami zakupionymi przez Stowarzyszenie. Wszyscy mile spędzili ten przedświąteczny czas.

 

Pleszewskie Stowarzyszznie Na Rzecz Osob Niepelnosprawnych Razem w Przyszlosc
- 63-300 Pleszew ul. Osiedlowa 1A -