Informacje

Pleszewskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem w Przyszłość”, pragnie działać efektywnie i reagować na wszelkie bieżące potrzeby osób niepełnosprawnych. W maju i czerwcu 2011 roku zorganizowało szereg wycieczek, w których uczestniczyli uczniowie i absolwenci Zespołu Szkół Specjalnych w Pleszewie - dzieci i młodzież o różnym stopniu niepełnosprawności intelektualnej. Wyjazdy miały na celu rozbudzić zainteresowania dzieci, poszerzyć ich ogólną wiedzę, a przez to pozytywnie wpłynąć na ich rozwój emocjonalny i intelektualny. Odbyły się wycieczki do Wioski Indiańskiej w Józefowie koło Chocza (13 maja), Gołuchowa (2 czerwca), Wrocławia (3 czerwca) oraz Warszawy (10 czerwca). Zorganizowano je przy wsparciu finansowym firmy FAMOT Pleszew.
Dzięki przychylności Firmy, uczniowie mogli przenieść się w świat Dzikiego Zachodu, cieszyć się atrakcjami związanymi z pobytem w indiańskiej wiosce oraz świetnie bawić się w stylu country przy traperskim grillu. W czasie VII Festynu Edukacyjnego w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie podziwiali pokaz leśnego rzemiosła, spektakl ekologiczny oraz eksponaty wystawione w Muzeum Leśnictwa. Z wizyty we Wrocławiu uczniowie szczególnie mocno zapamiętali spotkanie z dzikimi zwierzętami w ogrodzie zoologicznym oraz Ogród Japoński. Wycieczka do Warszawy odbyła się dzięki zaproszeniu posła na Sejm RP, Jana Filipa Libickiego z Poznania. Uczniowie między innymi zwiedzili siedzibę Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Belweder oraz spacerowali po Rynku Starego Miasta.
Pleszewskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem w Przyszłość” jest organizacją, która swoją działalnością wspomaga wychowawczo i opiekuńczo zarówno środowisko rodzinne ucznia, jak i szkołę. Świadome roli takich pozalekcyjnych form spędzania czasu w procesie zdobywaniu wiedzy o świecie i najbliższym otoczeniu – zwłaszcza w przypadku osób z niepełnosprawnością intelektualną – gotowe jest w następnych latach podejmować - jako Organizacja Pożytku Publicznego - podobne działania i wspierać osoby niepełnosprawne z terenu powiatu pleszewskiego.


Pleszewskie Stowarzyszznie Na Rzecz Osob Niepelnosprawnych Razem w Przyszlosc
- 63-300 Pleszew ul. Osiedlowa 1A -