Wycieczka do ZOO we Wrocławiu

W dniu 2 czerwca 2011 roku dzięki wsparciu finansowemu Stowarzyszenia grupa uczniów Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy wyjechała do Wrocławia.


Pleszewskie Stowarzyszznie Na Rzecz Osob Niepelnosprawnych Razem w Przyszlosc
- 63-300 Pleszew ul. Osiedlowa 1A -