Ogłoszenie

Szanowni Państwo!

Pleszewskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem w Przyszłość” zwraca się z prośbą o przekazanie ofiar w naturze na zorganizowanie loterii fantowej podczas festynu integracyjnego z okazji Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną.
Pleszewskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem w Przyszłość” zostało powołane w 2008 roku. Jego zadaniem jest działanie na rzecz osób niepełnosprawnych ,a szczególnie uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Pleszewie. Wychowankami szkoły są dzieci i młodzież upośledzona umysłowo w różnym stopniu, która pobiera naukę oraz ma zapewnioną terapię i rehabilitację w zależności od rodzaju dysfunkcji 
i stopnia upośledzenia umysłowego. W ramach działalności statutowej nasze Stowarzyszenie planuje wesprzeć rodziny niepełnosprawnych uczniów oraz absolwentów szkoły. 
Zbiórka publiczna odbywa się za zezwoleniem Starosty Pleszewskiego na podstawie decyzji nr SO.5311.1.2011 z dnia 13 kwietnia 2011 roku i może mieć miejsce w dniach od 5 maja do 19 maja 2011 roku 


Liczymy na Państwa ofiarność i żywą reakcję na naszą prośbę.

Z poważaniem 
za Zarząd Stowarzyszenia
Elwira Lisiecka

Pleszewskie Stowarzyszznie Na Rzecz Osob Niepelnosprawnych Razem w Przyszlosc
- 63-300 Pleszew ul. Osiedlowa 1A -