Wybory do władz stowarzyszenia

16 lutego 2011 roku dokonano wyboru do władz stowarzyszenia na nową kadencję !
Ogółem oddano 49 głosów: 48 głosów ważnych, 1 głos nieważny.
Komisja Skrutacyjna, po przeliczeniu głosów stwierdza, że w głosowaniu tajnym poszczególni kandydaci uzyskali następującą ilość głosów.
1.Lisiecka Elwira 47 głosów
2.Kwiatek Elżbieta 28 głosów
3.Hryszko Kamila 8 głosów
4.Łochyńska Beata 28 głosów
5.Grala Paulina 3 głosy
6. Olender Lidia 14 głosów
7.Lipiński Maciej 11 głosów
8.Walkowiak –Martyna Jolanta 2 głosy
9.Wielkopolska Magdalena 3 głosy
Komisja skrutacyjna stwierdza ,że Prezesem Stowarzyszenia z największą ilością głosów została 
Pani Elwira Lisiecka kolejnymi członkami Zarządu Stowarzyszenia zostali:
Elżbieta Kwiatek ,Beata Łochyńska, Maciej Lipiński , Lidia Olender.
Komisja Skrutacyjna na podstawie Statutu Stowarzyszenia stwierdza ,że spośród wybranych osób do Zarządu na pierwszym jego posiedzeniu wybiera się wiceprezesa ,skarbnika, sekretarza i członka zarządu.
Komisja skrutacyjna stwierdza , że przewodniczącą Komisji Rewizyjnej została Kamila Hryszko .
Członkami Komisji Rewizyjnej zostają:
Paulina Grala, Magdalena Wielkopolska, Jolanta Walkowiak –Martyna.

Pleszewskie Stowarzyszznie Na Rzecz Osob Niepelnosprawnych Razem w Przyszlosc
- 63-300 Pleszew ul. Osiedlowa 1A -