Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

Szanowni Państwo !
Członkowie Pleszewskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 
Razem w Przyszłość w Pleszewie

Zarząd Pleszewskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
„Razem w Przyszłość” informuje ,że dnia 16 lutego 2011 roku o godzinie 15.00 w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Osiedlowej 1 w Pleszewie odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.
Przy braku quorum w pierwszym terminie wyznacz się termin drugi na dzień 17 lutego 2011 roku ,czas i miejsce tak jak w pierwszym terminie.
Porządek obrad:
1.Powitanie i wybór przewodniczącego zebrania.
2.Przedstawienie sprawozdania merytorycznego za rok 2010.
3.Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2010.
4.Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2010.
5.Udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2010.
6.Wybory władz stowarzyszenia na nową kadencję .
7.Wprowadzenie zmian do Statutu Stowarzyszenia 
8.Ustalenie wysokości składki członkowskiej na rok 2011.
9.Przedstawienie planów działania Stowarzyszenia na rok 2011.
10.Omówienie zmian w prawie ,które dotyczą Organizacji Pożytku Publicznego
8.Wolne głosy i wnioski
Za Zarząd Prezes
Elwira Lisiecka

Pleszewskie Stowarzyszznie Na Rzecz Osob Niepelnosprawnych Razem w Przyszlosc
- 63-300 Pleszew ul. Osiedlowa 1A -