Walne Zebranie – styczeń 2012

 W dniu 31 stycznia 2012 roku odbyło się zebranie członków Stowarzyszenia na którym przedstawiono :

-  Sprawozdanie merytoryczne za 2011 rok .

-  Sprawozdanie finansowe-bilans  za rok 2011oraz  rachunek  wyników za rok 2011

Udzielono absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za rok 2011 .

Podczas Zebrania Prezes Stowarzyszenia przedstawiła  plan  działalności Stowarzyszenia na rok 2012 oraz   Budżetu Stowarzyszenia na 2012 rok.

 

 

 

Pleszewskie Stowarzyszznie Na Rzecz Osob Niepelnosprawnych Razem w Przyszlosc
- 63-300 Pleszew ul. Osiedlowa 1A -