1 PROCENT ZA 2011 ROK !! DZIĘKUJEMY !

 

 

 

 

 

 

 

BARDZO DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM OSOBOM PRYWATNYM ORAZ FIRMOM
ZA PRZEKAZANIE 1 PROCENTA PODATKU NA RZECZ NASZEGO STOWARZYSZENIA !

DZIĘKI PAŃSTWU UDAŁO SIĘ ZEBRAĆ KWOTĘ PONAD

27 000 ZŁOTYCH 
(słownie: dwudziestu siedmiu tysięcy złotych)

TO OGROMNE WSPARCIE NASZEJ DZIAŁALNOŚCI.

PIĘKNIE DZIĘKUJEMY !!

ZAPEWNIAMY, ŻE KAŻDA ZŁOTÓWKA ZOSTANIE WYDANA Z ROZWAGĄ
NA RZECZ OSÓB NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYCH ! 

Pleszewskie Stowarzyszznie Na Rzecz Osob Niepelnosprawnych Razem w Przyszlosc
- 63-300 Pleszew ul. Osiedlowa 1A -