Spotkanie z Godnością – dzień bez barier - 2012

Spotkanie z Godnością – dzień bez barier.

O godność niepełnosprawni nie muszą walczyć, bo godność przypisana jest każdemu człowiekowi – tymi słowami   rozpoczęto festyn rozpoczynający uroczyste obchody Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, które wspólnie z Pleszewskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Razem w Przyszłość zorganizował Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie.

W uroczystości, która odbyła się 18 maja 2012 roku, uczestniczyli przedstawiciele władz lokalnych, uczniowie ze szkół i placówek kształcenia specjalnego z południowej Wielkopolski, młodzież ze szkół współpracująca ze stowarzyszeniem i placówką w ramach programu Pomost przyjaźni -  uczniowie Zespołu Szkół Usługowo-Gospodarczych i  Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie. W imprezie uczestniczyli również rodzice uczniów, absolwenci placówki ,nauczyciele oraz opiekunowie.

W ramach przygotowanego programu artystycznego wystąpił  zespół teatralny naszej placówki z przedstawieniem pt. Wybór.  

W ramach przygotowanego festynu osoby niepełnosprawne mogły zaprezentować swoje talenty plastyczne, muzyczne i sportowe. Zorganizowano loterię fantową Jaskółka, przegląd piosenki, zawody sportowe; przygotowano dla dzieci liczne rozrywki: kącik rysunkowy, dmuchaną zjeżdżalnię, rodeo,  trampolinę. Nie zabrakło konkursów  i nagród do wygrania. A na każdego uczestnika imprezy czekał słodki poczęstunek. Ten dzień sprawił ogromną radość wszystkim dzieciom, które uczestniczyły w naszej zabawie.

Dzień Godności został zorganizowany dzięki funduszom pozyskanym ze środków Powiatu Pleszewskiego, Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Rady Rodziców działającej przy ZPS w Pleszewie oraz środków własnych Pleszewskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Razem w Przyszłość. Uczestniczyły w nim osoby otwarte na świat ludzi niepełnosprawnych.Dzięki nim możliwe jest budowanie świata bez barier.

 

Pleszewskie Stowarzyszznie Na Rzecz Osob Niepelnosprawnych Razem w Przyszlosc
- 63-300 Pleszew ul. Osiedlowa 1A -