Projekt pn. "Pomóż mi być aktywnym"

 

Zadanie publiczne pn. „Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek” projekt pt. „Pomóż mi być aktywnym”

W  roku szkolnym 2012/2013 z ramienia

Pleszewskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem w Przyszłość”

realizowany jest projekt pod nazwą „Pomóż mi być aktywnym” .

Czas trwania projektu : od 03.09.2012 r. do 30.11.2012 r.

Liczba uczestników biorących udział w projekcie :32 uczniów Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie

Liczba osób zatrudnionych w projekcie: 4osób

Celem projektu jest :

POSZERZANIE AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ I UDZIAŁU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ŻYCIU SPOŁECZNOŚCI, TWORZENIE WARUNKÓW DO AUTOKREACJI I SAMOREALIZACJI OSÓB NIEPENOSPRAWNYCH.

Podczas projektu realizowane są zajęcia :

REHABILITACJA RUCHOWA- prowadząca Kamila Adamiak- zajęcia odbywają się w Zespole Placówek Specjalnych w Pleszewie, ul Osiedlowa 1, 63-300 Pleszew.

REHABILITACJA RUCHOWA W WODZIE- prowadzący Kamila Adamiak, Sławomir Kasołka. 

HIPOTERAPIA – prowadzący Sławomir Kasołka – zajęcia odbywają się w Domu Pomocy Społecznej Dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Broniszewicach, Broniszewice 91

63-304 Czermin

W prowadzeniu zajęć z hipoterapii pomagają wolontariusze z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego: 

Norbert Rab i  Marcin Jaroszyński.

W ramach projektu został zakupiony sprzęt rehabilitacyjny:

-        na zajęcia z hipoterapii:

-        głowie – 220 zł,

-        pas hipoterapeutyczny – 180 zł

-        na zajęcia z rehabilitacji ruchowej :

-         PUR przyłóżkowe urządzenie rehabilitacyjne 1200 zł,

-        osprzęt do PUR 1200 zł

 

 

 

„Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Wielkopolskiego.”

 

Pleszewskie Stowarzyszznie Na Rzecz Osob Niepelnosprawnych Razem w Przyszlosc
- 63-300 Pleszew ul. Osiedlowa 1A -