Informacje o udzielonej pomocy

 

Stowarzyszenie wsparło matkę samotnie wychowującą niepełnosprawną dziewczynkę uczęszczająca na zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka paczką  ,która zawierała środki do codziennej pielęgnacji .Pomoc udzielono ze środków pozyskanych z odpisu 1% podatku za rok 2011.

 

Zarząd Stowarzyszenia dofinansował zakup okularów korekcyjnych dla ucznia Szkoły Podstawowej Specjalnej w Pleszewie. Pomoc udzielono ze środków pozyskanych z odpisu 1% podatku za rok 2011.

 

Stowarzyszenie wsparło matkę samotnie wychowującą niepełnosprawnego chłopca uczęstnika indywidualnych zajęć rewalidacyjno -wychowawczych   paczką  ,która zawierała niezbędną odzież iśrodki do pielęgnacji.Pomoc udzielono ze środków pozyskanych z odpisu 1% podatku za rok 2011.

 

 

Zarząd Stowarzyszenia dofinansował zakup okularów korekcyjnych dla ucznia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy   w Pleszewie. Pomoc udzielono ze środków pozyskanych z odpisu 1% podatku za rok 2011.

 

 

Zarząd Stowarzyszenia dofinansował zakup okularów korekcyjnych dla uczennicy Zasadniczej Szkoły Specjalnej  Pleszewie. Pomoc udzielono ze środków pozyskanych z odpisu 1% podatku za rok 2011.

 

 

Zarząd Stowarzyszenia dofinansował zakup  obuwia zimowego dla ucznia  absolwenta  Zasadniczej Szkoły Specjalnej w Pleszewie. Pomoc udzielono ze środków pozyskanych z odpisu 1% podatku za rok 2011.

Pleszewskie Stowarzyszznie Na Rzecz Osob Niepelnosprawnych Razem w Przyszlosc
- 63-300 Pleszew ul. Osiedlowa 1A -