Podsumowanie realizacji projektu pn. „Pomóż mi być aktywnym”

 

Zadanie publiczne  pn. „Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek”

Podsumowanie realizacji projektu  pn. „Pomóż mi być aktywnym” zrealizowanego przy wsparciu finansowym  pochodzących ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Wielkopolskiego.”

W  roku szkolnym 2012/2013 z ramienia

Pleszewskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem w Przyszłość” zrealizowano projekt  ,którego realizacja  zakończyła się w dniu 30 listopada 2012 roku.

W projekcie wzięło udział  32 niepełnosprawnych  uczniów i uczestników zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w  Zespole Placówek Specjalnych w Pleszewie również podopiecznych Stowarzyszenia z którymi zajęcia pozalekcyjne prowadziło czterech instruktorów.

Zrealizowano w całości cel projektu a mianowicie :

- poszerzono aktywność obywatelską i umożliwiono udział osób niepełnosprawnych w życiu społeczności ,

-stworzono warunki do autokreacji i samorealizacji osób niepełnosprawnych.

 Zrealizowano następujące  zajęcia z :

-rehabilitacji ruchowej w wymiarze 32 godzin. Zajęcia odbywały się w Zespole Placówek Specjalnych w Pleszewie ul. Osiedlowa 1 63-300 Pleszew dzięki bezpłatnemu wypożyczeniu sali do rehabilitacji przez Dyrektor Placówki

-rehabilitacji ruchowej w wodzie w wymiarze 24  godzin . Zajęcia odbywały się w Parku Wodnym „Planty” ul. Sportowa 4 63-300 Pleszew

-zajęcia z hipoterapii w wymiarze 120 godzin odbywały się w Domu Pomocy Społecznej Dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej   Broniszewice 91 63-304 Czermin . Uczestnicy projektu kontakt z żywym zwierzęciem mieli  dzięki bezpłatnemu użyczeniu miejsca i konia do zajęć przez Dyrektor Domu

W prowadzeniu zajęć z hipoterapii pomagało dwóch podopiecznych Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Marszewie.

W ramach projektu został zakupiony sprzęt rehabilitacyjny za kwotę 2800,00 zł(dwa tysiące osiemset złotych), który pozostanie własnością Stowarzyszenia i będzie mógł być wykorzystywany  podczas realizacji innych projektów Stowarzyszenia.

„Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Wielkopolskiego.”

 

Pleszewskie Stowarzyszznie Na Rzecz Osob Niepelnosprawnych Razem w Przyszlosc
- 63-300 Pleszew ul. Osiedlowa 1A -