Mikołaju nasz...

Pleszewskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem w Przyszłość” wspólnie z Zespołem Placówek Specjalnych  w Pleszewie zorganizowało  tradycyjne   spotkanie rodziców i opiekunów uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Dla uczestników spotkania , zaproszonych gości  podopieczni Stowarzyszenia  uczniowie szkoły przygotowali program artystyczny pt. „Mikołaju nasz.” Mikołaj obdarował dzieci  słodkimi  upominkami zakupionymi przez Stowarzyszenie ze środków pozyskanych  z odpisu 1% podatku za rok 2011

 

Pleszewskie Stowarzyszznie Na Rzecz Osob Niepelnosprawnych Razem w Przyszlosc
- 63-300 Pleszew ul. Osiedlowa 1A -