Wnioski do Ministerstwa Sportu

Zarząd Stowarzyszenia wysłał do Ministerstwa Sportu i Turystyki następujące wnioski:

1.Zajęcia sportowe dla uczniów 2013

pn. „Nauka pływania dla podopiecznych Stowarzyszenia „Razem w Przyszłość” uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej specjalnej  oraz zajęcia z doskonalenia pływania dla uczniów

klas I -III gimnazjum specjalnego.”

Planowane koszty realizacji

-wnioskowana dotacja 26 196,00 zł

-wkład własny 6 549,00 zł

2.Rozwijanie sportu osób niepełnosprawnych 2013

 „Organizacja zajęć sekcji sportowych dla osób niepełnosprawnych”

 pn.„Ruch po zdrowie dla Wszystkich.”

Planowane koszty realizacji

-wnioskowana kwota dotacji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej   25 636 zł

- wkład własny  6 409 zł

3.Rozwijanie sportu osób niepełnosprawnych 2013

Organizacja imprez sportowych

pn. „Integracyjne zajęcia sportowe dla Wszystkich podczas festynu w Dniu Godności Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie.”

Planowane koszty realizacji

-wnioskowana kwota dotacji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej   6 686,40 zł

-wkład własny  1 671,40 zł

 

Pleszewskie Stowarzyszznie Na Rzecz Osob Niepelnosprawnych Razem w Przyszlosc
- 63-300 Pleszew ul. Osiedlowa 1A -