Program Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

 

Początek imprezy o godzinie 9.30 w dniu 18 maja 2012 roku

na terenach zielonych przy Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie ul. Podgórna 2

 

Program obchodów

 

Akademia

1. Otwarcie uroczystości przez Dyrektor Zespołu Placówek

Specjalnych  w Pleszewie – p. Elżbietę Kwiatek

2. Wystąpienia zaproszonych  gości.

3. Występ artystyczny uczniów   Zespołu Placówek Specjalnych

w Pleszewie podczas ,którego zaprezentowane zostanie

przedstawienie   pt.  „Wybór”,  nagrodzone  Grand Prix

w Przeglądzie Zespołów Teatralnych MASKA 2012

w Ostrowie Wielkopolskim .

 

Festyn

1.Przegląd twórczości artystycznej.

2.Wystawa prac plastycznych.

3.Zawody sportowe.

4.Zabawa przy muzyce.

5.Dodatkowe atrakcje: kącik rysunkowy, zabawy zręcznościowe,

gra w kręgle, zjeżdżalnia dmuchana, rodeo oraz trampolina.

6.Dla wszystkich uczestników festynu przewidziany jest bezpłatny poczęstunek, napój i wata cukrowa.

7.Loteria fantowa” Jaskółka” ,w której każdy los w cenie 5 złotych wygrywa. Dochód z loterii przeznaczony zostanie na zorganizowanie  wycieczek dla podopiecznych Stowarzyszenia .

 

Serdecznie zapraszają organizatorzy

Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie

Pleszewskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych   „Razem w Przyszłość” Organizacja Pożytku Publicznego  1%

 

 

 

 

Pleszewskie Stowarzyszznie Na Rzecz Osob Niepelnosprawnych Razem w Przyszlosc
- 63-300 Pleszew ul. Osiedlowa 1A -