Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 2012

 

Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną organizuje Zespół  Placówek Specjalnych w Pleszewie wspólnie  z Pleszewskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych  „Razem w Przyszłość”.

Celem Dnia Godności , ustanowionego w 1999r. przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym , jest uświadomienie społeczeństwu różnorodności i pokazanie możliwości osób z tym rodzajem niepełnosprawności, a także zwrócenie uwagi na bariery edukacyjne, zawodowe, komunikacyjne, prawne, kulturalne itp., które uniemożliwiają im prowadzenie normalnego życia.

Festyn z tej okazji odbędzie się 18 maja 2012 roku na terenach zielonych przy Domu Pomocy Społecznej ul.Podgórna 2 w Pleszewie . Początek  imprezy o godzinie 9.30

Na uroczystość zostali zaproszeni przedstawiciele lokalnych władz ,uczniowie ze szkół i placówek kształcenia specjalnego z południowej wielkopolski,uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Pleszewie oraz młodzież  z  Zespołu Szkół Usługowo-Gospodarczych  i Zespołu Szkół  Technicznych w Pleszewie ,współpracująca z placówką w ramach programu „Pomost przyjaźni” .

Impreza  odbędzie się dzięki pozyskanym przez Stowarzyszenie funduszom : ze środków , Powiatu Pleszewskiego , Samorządu Województwa Wielkopolskiego ,Rady Rodziców  przy Zespole Placówek Specjalnych w Pleszewie oraz ze środków własnych  Pleszewskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem w Przyszłość” .

Święto rozpocznie się uroczystą akademią na której zaprezentowane zostanie przedstawienie przygotowane przez uczniów Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie pt.  „Wybór”, które otrzymało  Grand Prix  w Przeglądzie Zespołów Teatralnych MASKA 2012 w Ostrowie Wielkopolskim .

W program obchodów Dnia Godności  wpisany jest  festyn w ramach, którego odbędą się zawody sportowe i przegląd twórczości artystycznej zgłoszonych do udziału  szkół i placówek z południowej wielkopolski. Dodatkowymi atrakcjami będzie zabawa przy muzyce, loteria fantowa „Jaskółka” ,kącik rysunkowy ,dmuchana zjeżdżalnia, rodeo oraz trampolina.

Festyn jest okazją do promocji pozytywnych postaw w stosunku do osób niepełnosprawnych . Ponadto przyczynia się  do zaprezentowania szerokiej oferty edukacyjnej i  możliwości podopiecznych  Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie .

 

 

Pleszewskie Stowarzyszznie Na Rzecz Osob Niepelnosprawnych Razem w Przyszlosc
- 63-300 Pleszew ul. Osiedlowa 1A -