Walne Zebranie 2013

Pleszewskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem w Przyszłość” informuje, że dnia  29 stycznia 2013 roku o godzinie 16.00 w Zespole  Placówek Specjalnych przy ul. Osiedlowej 1 w Pleszewie odbyło  się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Podczas zebrania przedstawiono:sprawozdanie merytoryczne  za rok 2012, sprawozdanie finansowe  za rok 2012, sprawozdanie komisji rewizyjnej za rok 2012. Podczas Walnego Zebrania podjęto uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi za rok 2012, ustalenia wysokości składki członkowskiej za rok 2013, przedstawienie planów działania  i  budżetu Stowarzyszenia na rok 2013. Na zakończenie Zebrania Prezes Elwira Lisiecka podziękowała wszystkim za zaangażowanie się w pracę organizacji.

 

 

Pleszewskie Stowarzyszznie Na Rzecz Osob Niepelnosprawnych Razem w Przyszlosc
- 63-300 Pleszew ul. Osiedlowa 1A -