Zajączek 2013

Witamy Zajączka

W dniach 18-27.03. 2013r.  podopieczni Stowarzyszenia uczniowie  ZPS w Pleszewie  zrealizowali projekt edukacyjny „Tradycje i zwyczaje wielkanocne”. Organizatorem projektu był Zespół nauczycieli uczących w klasach dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym współpracujący z Pleszewskim Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem w przyszłość”. W projekcie wzięli uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym. W ramach projektu zostały przeprowadzone lekcje tematycznie związane ze świętami i zwyczajami wielkanocnymi. Uczniowie na zajęciach wykonali wiele ciekawych ozdób świątecznych, które stanowiły dekoracje klas oraz zostały wyeksponowane w korytarzu szkoły. Podczas tworzenia wykazali się dużą kreatywnością i pomysłowością, stosując wiele różnorodnych technik plastycznych. Uczniowie poznali także wielkanocne piosenki, przyśpiewki i zabawy. Zadaniem uczniów było również przygotowanie prezentacji multimedialnej „Tradycje i zwyczaje wielkanocne” oraz przygotowanie inscenizacji „Witamy zajączka”, które zostały zaprezentowane w czasie spotkania podsumowującego projekt. Na zakończenie spotkania wszyscy uczniowie mieli za zadanie odszukania w swoich klasach paczek ze słodyczami, które zostawił „Zajączek”. Zapanował miły nastrój a wszystkim udzieliła się atmosfera przedświątecznego oczekiwania.

Stowarzyszenie zakupiło 240 paczek ze słodyczami ze środków pozyskanych z odpisu 1% podatku za rok 2011.

 

Pleszewskie Stowarzyszznie Na Rzecz Osob Niepelnosprawnych Razem w Przyszlosc
- 63-300 Pleszew ul. Osiedlowa 1A -