Spotkanie integracyjne w Gołuchowie.

Dnia 12 czerwca 2013 roku uczniowie Zespołu Placówek Specjalnych wyjechali na wycieczkę do Gołuchowa . Wycieczka została połączona ze spotkaniem integracyjnym dla uczestników zajęć zespołów rewalidacyjno-wychowawczych oraz  uczestników  indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wraz z  rodzicami i opiekunami. Uczestnicy wyjazdu  odwiedzili zagrodę żubrów i koników polskich oraz spacerowali po pięknym kompleksie parku pałacowego. Dużym powodzeniem wśród uczestników cieszył się piknik oraz gry i zabawy na świeżym powietrzu. Wszyscy wrócili z wycieczki w dobrych humorach. Koszt przejazdu został sfinansowany przez Pleszewskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „ Razem w Przyszłość”  z  odpisu 1% podatku za rok 2011.

Pleszewskie Stowarzyszznie Na Rzecz Osob Niepelnosprawnych Razem w Przyszlosc
- 63-300 Pleszew ul. Osiedlowa 1A -