"Chcę być samodzielny, chcę być aktywny"

Pleszewskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych"Razem w Przyszłość" realizuje projekt w dniach od 9 września do 29 listopada 2013 roku

 Jest to zadanie publiczne pn. „Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek” projekt pt. „ Chcę być samodzielny ,chce być aktywny.

 „Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Wielkopolskiego.”

 W projekcie biorą udział podopieczni Stowarzyszenia uczestnicy zajęć i uczniowie Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie .

 

 

 

 

 

Pleszewskie Stowarzyszznie Na Rzecz Osob Niepelnosprawnych Razem w Przyszlosc
- 63-300 Pleszew ul. Osiedlowa 1A -