Podsumowanie realizacji projektu

Pleszewskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Razem w Przyszłość."zrealizowało zadanie publiczne  pn. „Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek”

Projekt  pt. „Chcę być samodzielny ,chcę być aktywny. ” zrealizowano przy wsparciu finansowym  pochodzącym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Wielkopolskiego.”

W  roku szkolnym 2013/2014 z ramienia

Pleszewskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem w Przyszłość” realizowano projekt  od dnia 9 września 2013 roku  do dnia  29 listopada 2013 roku.

w projekcie wzięli  udział   niepełnosprawni  uczniowie i uczestnicy zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w  Zespole Placówek Specjalnych w Pleszewie również podopieczni Stowarzyszenia z którymi zajęcia pozalekcyjne prowadziło trzech instruktorów.

 

Zrealizowano w całości cel projektu i przyczyniono się do:

- wspierania przedsięwzięć mających na celu poszerzanie udziału osób z ograniczeniem sprawności w życiu zbiorowym i umacnianie ich roli jak  pełnoprawnych obywateli

 

 Zrealizowano następujące  zajęcia z :

-rehabilitacji ruchowej w wymiarze 40 godzin dla 18 uczestników projektu Zajęcia odbywały się w Zespole Placówek Specjalnych w Pleszewie ul. Osiedlowa 1 63-300 Pleszew dzięki bezpłatnemu wypożyczeniu sali do rehabilitacji przez Dyrektor Placówki

-rehabilitacji ruchowej w wodzie w wymiarze 24  godzin  dla 10 uczestników projektu . Zajęcia odbywały się w Parku Wodnym „Planty” ul. Sportowa 4 63-300 Pleszew

- hipoterapii w wymiarze 120 godzin dla 12 uczestników projektu odbywały się w Domu Pomocy Społecznej Dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej   Broniszewice 91 63-304 Czermin . Uczestnicy projektu kontakt z żywym zwierzęciem mieli  dzięki bezpłatnemu użyczeniu miejsca i konia do zajęć przez Dyrektor Domu

W prowadzeniu zajęć z hipoterapii pomagało dwóch wolontariuszy  podopiecznych Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Marszewie.

W ramach projektu został zakupiony sprzęt rehabilitacyjny za kwotę 2180,00 zł(dwa tysiące sto osiemdziesiąt złotych), który pozostanie własnością Stowarzyszenia i będzie mógł być wykorzystywany  podczas realizacji innych projektów Stowarzyszenia. Dla uczestników zajęć rehablitacji ruchowej w wodzie zakupiono okularki i klapki za kwotę 400,00zł (czterysta złotych)

\

 

Pleszewskie Stowarzyszznie Na Rzecz Osob Niepelnosprawnych Razem w Przyszlosc
- 63-300 Pleszew ul. Osiedlowa 1A -