Mikołaje nie zapomnieli

Pleszewskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem w Przyszłość” wspólnie z  Zespołem Placówek Specjalnych  w Pleszewie
zorganizowało  tradycyjne  spotkanie rodziców i opiekunów uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Dla uczestników spotkania , zaproszonych gości  podopieczni Stowarzyszenia  uczniowie szkoły przygotowali program artystyczny pt. „Nasze magiczne święta.” Mikołaje obdarowały dzieci i młodzież  słodkimi  upominkami zakupionymi przez Stowarzyszenie ze środków pozyskanych  z odpisu 1% podatku .

Pleszewskie Stowarzyszznie Na Rzecz Osob Niepelnosprawnych Razem w Przyszlosc
- 63-300 Pleszew ul. Osiedlowa 1A -