1 PROCENT PODATKU

 

Szanowni Państwo,

 

w związku z końcem roku podatkowego zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o wsparcie działalności statutowej naszego Stowarzyszenia.

 

Składając zeznanie podatkowe za rok 2013 macie Państwo możliwość odpisania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP).   

 

Tą organizacją może być nasze Stowarzyszenie. Zachęcamy do takiego wyboru.

 

W tym miejscu, chcielibyśmy przybliżyć Państwu działalność „Pleszewskiego Stowarzyszenie Na Rzecz Osob Niepełnosprwnych „Razem w Przyszłość”

 

KRS 0000305120

 

Nasze Stowarzyszenie powstało w 2008. Działamy na rzecz dzieci, młodzieży, dorosłych i absolwentów Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie. Staramy się również pomagać wszystkim osobom niepełnosprawnym, które się do nas zwracają. W tym roku udzieliliśmy wsparcia najbardziej potrzebującym niepełnosprawnym poprzez m.in.: dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, zakupu okularów korekcyjnych, leków, odzieży, biletów wstępu, paczek ze słodyczami oraz z żywnością, dofinansowanie i zorganizowanie wyjazdu na turnus rehabilitacyjny, zorganizowanie półkolonii, realizację projektów rehabilitacyjnych w partnerstwie z innymi oraz współfinansowanie wycieczek, wyjazdów, wyjść, imprez kulturalnych, festynów,konkursów dla wszystkich podopiecznych placówki .

 

Będziemy  zaszczyceni i wdzięczni, jeśli zdecydują się Państwo w tym roku, przekazać nam odpis 1% swojego podatku.  

 

Dziękujemy za docenienie i dostrzeżenie działalność naszego Stowarzyszenia wszystkim firmom i osobom prywatnym, które przekazały odpis 1% podatku dla naszej organizacji w ubiegłym roku.

 

Zebrane środki posłużą nam do realizacji celów statutowych: działalności na rzecz   niepełnosprawnych.

 

Wszystkim darczyńcom z góry dziekujemy za wsparcie i życzliwość.

 

 

 

                                                                                  W imieniu Zarządu Stowarzyszenia

 

                                                                                                          Elwira Lisiecka

 

                                                                                                                   

 

 

                                                                                              

Pleszewskie Stowarzyszznie Na Rzecz Osob Niepelnosprawnych Razem w Przyszlosc
- 63-300 Pleszew ul. Osiedlowa 1A -