Dzień porad

 

Zapraszamy rodziców wraz z dziećmi
na zajęcia warsztatowe dla uczniów  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

         Jak rozwijać uwagę i pamięć dziecka?

Spotkanie adresowane  dla uczniów szkoły podstawowej

   Zapraszamy     29  marca  2014 r.

Plan spotkania:                                                                                                             

1. 10:00 -  Refleks i spostrzegawczość - trening koncentracji.

2.  10:30-11:30 - Uczę się, bo lubię - ćwiczenia  wspomagające pamięć.

Rodzice obecni na zajęciach otrzymają zestaw ćwiczeń:
Trening pamięci i koncentracji

3. W godzinach zajęć warsztatowych bezpłatnych konsultacji udzielają:
- logopeda (diagnoza wstępna, terapia dla dzieci z opóźnionym rozwojem mowy),

   - pedagog (edukacja dziecka z trudnościami w uczeniu się),
   - psycholog

Miejsce: Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie,
ul. Osiedlowa 1, sala nr 44.

Pleszewskie Stowarzyszznie Na Rzecz Osob Niepelnosprawnych Razem w Przyszlosc
- 63-300 Pleszew ul. Osiedlowa 1A -