Tradycje i zwyczaje wielkanocne

"Tradycje i zwyczaje wielkanocne" to temat projektu edukacyjnego, który został zrealizowany w zespole Placówek Specjalnych w Pleszewie w dniach 7-16.04.2014r. Organizatorem projektu był zespół nauczycieli uczących w klasach dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym współpracujący z Pleszewskim Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Razem w przyszłość".

 

W ramach projektu zostały przeprowadzone lekcje tematycznie związane z świętami i zwyczajami wielkanocnymi. Ogłoszony został także konkurs na pracę plastyczną pt.”Wielkanocne tradycje”. Uczniowie naszej szkoły musieli wykazać się dużą pomysłowością i kreatywnością podczas tworzenia pracy plastycznej. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w dniu podsumowania projektu.

 

Na zakończenie projektu wszyscy zebraliśmy się na sali gimnastycznej, obejrzeliśmy prezentację multimedialną pt. „Tradycje i zwyczaje wielkanocne” oraz krótką inscenizację o wielkanocnych tradycjach. Po inscenizacji organizatorzy przygotowali kilka zagadek świątecznych z którymi nasi uczniowie poradzili sobie wyśmienicie. Na koniec spotkania wszyscy zostali poczęstowani cukierkami, a w swoich klasach mieli za zadanie poszukać paczek ze słodyczami, które zostawił "Zajączek".

 

Paczki ze słodyczami w ilości 253 sztuki zakupione zostały ze środków pozyskanych z odpisu 1% podatku.

 

Pleszewskie Stowarzyszznie Na Rzecz Osob Niepelnosprawnych Razem w Przyszlosc
- 63-300 Pleszew ul. Osiedlowa 1A -