Konkurs recytatorski

W Zespole Placówek Specjalnych w Pleszewie już po raz jedenasty odbył się Międzyszkolny Konkurs Recytatorski dla uczniów Szkół Podstawowych.

Konkurs  miał na celu zainteresować uczniów poezją i rozbudzić wrażliwości na jej piękno.
Był okazją, by w przyjaznej atmosferze rywalizacji, zaprezentować umiejętności recytatorskie niepełnosprawnych dzieci. Jednak głównym zadaniem imprezy było propagowanie zdrowego stylu życia poprzez wskazanie właściwych zachowań , przyzwyczajeń i nawyków prozdrowotnych.
Zwyciężcom i wyróżnionym wręczono nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Pozostali uczestnicy otrzymali nagrody pocieszenia. Nagrody oraz poczęstunek dla uczestników konkursu  ufundował współorganizator imprezy Pleszewskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem w Przyszłość” z odpisu 1% podatku za 2012 rok

 

Pleszewskie Stowarzyszznie Na Rzecz Osob Niepelnosprawnych Razem w Przyszlosc
- 63-300 Pleszew ul. Osiedlowa 1A -