„Zdrowy i samodzielny przez ruch”

Zadanie publiczne pn.
„Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek”
projekt pt. „Zdrowy i samodzielny przez ruch

W roku szkolnym 2014/2015 z ramienia Pleszewskiego Stowarzyszenia
Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ”Razem w Przyszłość”,
realizowany jest projekt o nazwie
„Zdrowy i samodzielny przez ruch”.

Czas trwania projektu: od 08.09.2014 r. do 28.11.2014 r.,
liczba uczestników biorących udział w projekcie:
49 podopiecznych Stowarzyszenia uczniów Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie

Celem projektu jest :

POSZERZANIE AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ
I UDZIAŁU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ŻYCIU SPOŁECZNYM,
TWORZENIE WARUNKÓW DO AUTOKREACJI I SAMOREALIZACJI
OSÓB NIEPENOSPRAWNYCH
.

Podczas projektu realizowane są zajęcia :

REHABILITACJA RUCHOWA

- zajęcia odbywają się w Zespole Placówek Specjalnych w Pleszewie, ul Osiedlowa 1,
63-300 Pleszew.

REHABILITACJA RUCHOWA W WODZIE

- zajęcia odbywają się w Parku Wodnym „Planty”, ul. Sportowa 4, 63-300 Pleszew

HIPOTERAPIA
– zajęcia odbywają się w Domu Pomocy Społecznej Dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Broniszewicach, Broniszewice 91, 63-304 Czermin.

INTEGRACJA SENSORYCZNA
- zajęcia odbywają się w Zespole Placówek Specjalnych w Pleszewie, ul Osiedlowa 1,
63-300 Pleszew.

W ramach projektu został zakupiony sprzęt za łączną kwotę 3079,60

Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym ze środków PFRON
będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.”

 

Pleszewskie Stowarzyszznie Na Rzecz Osob Niepelnosprawnych Razem w Przyszlosc
- 63-300 Pleszew ul. Osiedlowa 1A -