Teatr Osób Niepełnosprawnych – „Pinokio”

 

W roku szkolnym 2014/2015
z ramienia Pleszewskiego Stowarzyszenia
na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ”Razem w Przyszłość”,
realizowany jest projekt o nazwie
TEATR czyli Nasz teatr
– Teatr Osób Niepełnosprawnych – „Pinokio”
.

Czas trwania projektu: od 08.09.2014 r. do 19.12.2014 r.,

 
liczba uczestników biorących udział w projekcie:

 

11 uczniów Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie. 

 

Projekt ma stanowić czynnik przełamywania stereotypu
osoby z niepełnosprawnością
jako mniej wartościowej
i niezdolnej do twórczych działań artystycznych
 

wśród miejskiej i wiejskiej młodzieży
gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
z powiatu pleszewskiego oraz pozwolić niepełnosprawnym na realizację siebie jako
 

istoty społecznej na miarę własnych indywidualnych możliwości.

Podczas projektu realizowane są zajęcia teatralne prowadzone przez
p. Katarzynę Kaczmarek i p. Monikę Dzierla-Wodecką

 

Pleszewskie Stowarzyszznie Na Rzecz Osob Niepelnosprawnych Razem w Przyszlosc
- 63-300 Pleszew ul. Osiedlowa 1A -