Zadanie publiczne pn. „Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek” projekt pt. „Zdrowy i samodzielny przez ruch

 

 

Zadanie publiczne pn.
„Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek”
projekt pt. „Zdrowy i samodzielny przez ruch

w  roku szkolnym 2014/2015 z ramienia Pleszewskiego Stowarzyszenia
Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ”Razem w Przyszłość”,
realizowany został projekt o nazwie
„Zdrowy i samodzielny przez ruch”.

Czas trwania projektu: od 08.09.2014 r. do 28.11.2014 r.,
w projekcie brało udział
49 podopiecznych
Stowarzyszenia uczniów Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie

 

 

Celem projektu było:

 

POSZERZANIE AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ
I UDZIAŁU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ŻYCIU SPOŁECZNYM,
TWORZENIE WARUNKÓW DO AUTOKREACJI I SAMOREALIZACJI
OSÓB NIEPENOSPRAWNYCH
.

 

Podczas projektu realizowane były zajęcia z:

 

REHABILITACJI RUCHOWEJ

 

- zajęcia odbywały się w Zespole Placówek Specjalnych w Pleszewie, ul Osiedlowa 1,
63-300 Pleszew.

 

REHABILITACJI RUCHOWEJ W WODZIE

 

- zajęcia odbywały się w Parku Wodnym „Planty”, ul. Sportowa 4, 63-300 Pleszew

 

HIPOTERAPII
 

– zajęcia odbywły się w Domu Pomocy Społecznej Dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
w Broniszewicach, Broniszewice 91, 63-304 Czermin.

 

INTEGRACJI SENSORYCZNEJ
 
- zajęcia odbywły się w Zespole Placówek Specjalnych w Pleszewie, ul Osiedlowa 1,
63-300 Pleszew.

 

„Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym ze środków PFRON
będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.”

 

 

 

imageimage

imageimageimageimageimageimageimage

Pleszewskie Stowarzyszznie Na Rzecz Osob Niepelnosprawnych Razem w Przyszlosc
- 63-300 Pleszew ul. Osiedlowa 1A -