„Święty Mikołaj spełnia marzenia"

 

5 grudnia 2014 roku dzieci i młodzież uczącą się w Zespole Placówek Specjalnych w Pleszewie odwiedził Święty Mikołaj.

 

Podczas spotkania nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na pracę plastyczną pt."Portret Świętego Mikołaja”.Uczestniczacy w konkursie wykazali się dużą pomysłowością i kreatywnością.Wszystkie prace zostały nagrodzone.Nagrody ufundowało stowarzyszenie.Następnie uczniowie placówki zaprezentowali przygotowany specjalnie na tę okazję program artystyczny pt. " Święty Mikołaj spełnia marzenia".Występ w wykonaniu artystów podobał się i otrzymał od gościa duże brawa. Na zakończenie spotkania.Mikołaj obdarował wszystkich zgromadzonych słodkim upominkiem ufundowanym przez Pleszewskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Razem w Przyszłość" z wspierające działalność placówki.Stowarzyszenie środki na zakup słodyczy pozyskało z odpisu 1% podatku za rok 2013.

 

 

imageimageimageimageimage

 

 

 

Pleszewskie Stowarzyszznie Na Rzecz Osob Niepelnosprawnych Razem w Przyszlosc
- 63-300 Pleszew ul. Osiedlowa 1A -