Jasełka 2014

Boże Narodzenie to czas szczególny, magiczny …
Czas radości, refleksji, serdecznych spotkań.
Tradycją stały się Jasełka, które odgrywane są już od wielu lat.
Tegoroczne przedstawienie bożonarodzeniowe „Tak miało być …” było efektem końcowym projektu realizowanego od września do grudnia 2014roku przez Pleszewskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem w Przyszłość” we współpracy z Zespołem Placówek Specjalnych w Pleszewie 
z Programu grantowego BANKU DZIECIĘCYCH UŚMIECHÓW Fundacji Banku Zachodniego WBK Grupa Santander pod nazwą: 
„Teatr czyli nasz teatr – Teatr Osób Niepełnosprawnych” – „Pinokio”.
Projekt stanowił czynnik przełamywania stereotypu osoby z niepełnosprawnością jako mniej wartościowej i niezdolnej do twórczych działań artystycznych wśród miejskiej i wiejskiej młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 
z powiatu pleszewskiego. Pozwolił niepełnosprawnym na realizację siebie jako istoty społecznej na miarę własnych indywidualnych możliwości.
Jasełka wystawione były przez uczniów klas szkoły podstawowej i gimnazjum 
– członków kółka teatralnego „Pinokio” działającego przy ZPS w Pleszewie, którą wspiera stowarzyszenie oraz przez uczniów z zaprzyjaźnionej klasy I TŻS z Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie.Były to Jasełka nietypowe, bowiem aktorzy prezentowali treści bożonarodzeniowe głównie ruchem na tle podkładów muzycznych. Jedyną postacią mówiącą był narrator, który tekstami biblijnymi zapowiadał kolejne sceny. Układy choreograficzne do poszczególnych scen były wspólną inwencją uczniów 
i nauczycieli. Pokazano jak wyglądał ten piękny i ważny czas, jakim jest Boże Narodzenie. Ważną rolę odegrały barwne i bogate stroje. Stworzono „coś nieszablonowego”, niezapomnianego i niepowtarzalnego.
Dziękujemy zaproszonym gościom, którzy przybyli na naszą uroczystość. 

 

 

 

 

imageimageimageimageimageimageimageimageimage

 

Pleszewskie Stowarzyszznie Na Rzecz Osob Niepelnosprawnych Razem w Przyszlosc
- 63-300 Pleszew ul. Osiedlowa 1A -