"Konkurs na Nagrzeczniejszego Wychowanka 2014/2015"

W tym roku zwyciężcą konkursu na najgrzeczniejszego i najbardziej rokującego wychowanka został Wawrzyn, a tuz za nim na drugim miejscu uplasował się Alan. Konkurs jest organizowany corocznie a zachowanie i postępy w szkole liczone są ze wszystkich miesięcy danego roku szkolnego. Celem koknursu jest motywowanie wychowanków do zmian w zachowaniu i podejściu do życia oraz socjalizowanie ich poprzez pozytywną rywalizację. dwójka zwycięzców w nagrodę pojechała z organizatorem konkursu - wychowawcą Maciejem Fulczyńskim na wycieczkę w góry. Chłopcy mogli między innymi zwiedzić: Jaskinię Niedźwiedzia w Kletnie, Kopalnię Złota w Złotym Stoku, Twierdzę Warowną w Kłodzku, Afrykarium i Tańczące Fontanny we Wrocławiu. Głównym sponsorem wycieczki, który pokrył koszty przejazdu, noclegów, wyżywienia oraz wstępów dla zwycięzców było Pleszewskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ" - za co serdecznie dziękujemy.

Pleszewskie Stowarzyszznie Na Rzecz Osob Niepelnosprawnych Razem w Przyszlosc
- 63-300 Pleszew ul. Osiedlowa 1A -