PROJEKT EDUKACYJNY: „Zasłużeni pleszewianie patronami ulic naszego miasta. Pleszew dawniej i dziś. ”

Od 20 października 2014r. do 22 maja 2015r.uczniowie z Zespołu Edukacyjnego III A : Grzegorz G.,Maciej K., Adam K.,  Dominik L., Jonasz N., Oliwia P.,  Natalia Sz. oraz uczniowie z Zespołu Edukacyjnego  III B Tomasz C.,  Sebastian N., Martyna M. realizowali projekt edukacyjny  „Zasłużeni pleszewianie patronami ulic naszego miasta. Pleszew dawniej  i dziś. ” 


Opiekunami projektu była p. Monika Dzierla-Wodecka i p. Monika Balcerek – Karolewska.


Po precyzyjnym sformułowaniu tematu projektu edukacyjnego, jasnym określeniu celów projektu, omówieniu form realizacji i sposobu prezentacji, zawarciu kontraktu, dokonany został podział zadań dla uczniów. Zadania dotyczyły zasłużonych pleszewian – patronów ulic naszego miasta:
Mariana Bogusza, Tomasza Drobnika, Włodzimierza Jacorzyńskiego, Teodora Kubackiego, ks. Kazimierza Niesiołowskiego, Kazimierza Sopałowicza, Artura Szenica, Seweryna Samulskiego, Ignacego Jezierskiego, Józefa Szpunta  jak i Pleszewa dawniej i dziś. Uczniowie poznali historię naszego regionu, spacerowali ulicami zasłużonych pleszewian, odwiedzili Muzeum regionalne w Pleszewie, pogłębiali umiejętności korzystania z różnych źródeł w tym ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Pleszewie oraz wydawnictw regionalnych, przygotowywali portrety znanych i zasłużonych Pleszewian – patronów naszych ulic.  Na koniec  przygotowali prezentację multimedialna pt.: „Zasłużeni pleszewianie patronami ulic naszego miasta.”  oraz wystawę pt.:  „Pleszew dawniej i dziś”.  Zaprezentowali również  film  pt.: „Pleszew dawniej i dziś”.
Prezentacja projektu edukacyjnego uświetniła spotkanie z Rodzicami i Dyrekcją Placówki,  z  nauczycielami oraz zainteresowanymi pracownikami placówki.

 

Realizacje projektu wsparłoPleszewskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem w Przyszłość”. 

 

imageimageimageimage

Pleszewskie Stowarzyszznie Na Rzecz Osob Niepelnosprawnych Razem w Przyszlosc
- 63-300 Pleszew ul. Osiedlowa 1A -