Projekt pn. "Ruch jest życiem – a życie ruchem”

 
 
Pleszewskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Razem w Przyszłość"  realizuje zadanie publiczne :
Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek.
Projekt pn. "Ruch jest życiem – a życie ruchem”.
Projekt  realizowany jest przy wsparciu finansowym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
 
Projekt rozpoczął się 7 września 2015 roku i potrwa  do  27 listopada 2015 roku. W projekcie  uczestniczą niepełnosprawne dzieci i młodzież  podopieczni Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie, podopieczni Stowarzyszenia. Celem zadania jest prowadzenie  rehabilitacji osób niepełnosprawnych w szerokim kontekście, biorąc pod uwagę wspomaganie rozwoju człowieka, jego możliwości ruchowych, stanu emocjonalnego i kontaktów społecznych. 
Cel ten  realizowany jest podczas :
-zajęć z rehabilitacji ruchowej,
-zajęć ruchowych w wodzie,
-zajęć z hipoterapii,
-zajęć z Integracji Sensorycznej,
-zajęć metodą Alfreda Tomatisa,
-zajęć  rozwijających sprawność ruchową motoryki małej i dużej, 
-zajęć ze stymulacji słuchu.
Projekt  realizowany jest w partnerstwie z:
Zespołem Placówek Specjalnych w Pleszewie ul.Osiedlowa 1, który bezpłatnie udostępnia sale oraz niezbędny sprzęt do realizacji zajęć oraz Przebsiębiorstwem Handlowo- Produkcyjno Usługowym „ROLBUD II”Tomasz Michalak Lubomierz 3, które bezpłatnie udostępnia obiekt na Baranówku do prowadzenia zajęć z hipoterapii.

 

Pleszewskie Stowarzyszznie Na Rzecz Osob Niepelnosprawnych Razem w Przyszlosc
- 63-300 Pleszew ul. Osiedlowa 1A -