Ekologiczna ścieżka edukacyjna do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw" w Cekowie.

Każdy człowiek powinien nauczyć się segregować odpady.

5 października 2015r. w naszej Placówce zorganizowano wycieczkę do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów

Komunalnych "Orli Staw" w Cekowie.Zakład położony jest na 23 hektarach, obsługuje ok. 320 tysięcy mieszkańców
z 22 miast i gmin z terenu województwa wielkopolskiego i łódzkiego.To nowoczesny zakład, który działa opierając się na selektywnej zbiórce odpadów komunalnych, dalszym wysortowaniu z nich surowców wtórnych, kompostowaniu odpadów ulegających biodegradacji i składowaniu balastu.Naszym przewodnikiem podczas tej wycieczki był p. Piotr Szyszkiewicz. Przeprowadził nas ekologiczną ścieżką edukacyjną. Ścieżka ta specjalnie przygotowana została do celów edukacyjnych z dziedziny ekologii i racjonalnego gospodarowania odpadami komunalnymi. Pan Piotr przypomniał nam, jak dbać o środowisko i prawidłowo postępować z odpadami. Wiemy już, że odpady „nie znikają", ale się rozkładają i trwa to bardzo długo. Wiemy też, że dziś najlepszym sposobem postępowania z odpadami jest ich odpowiednia segregacja. Dzięki segregowaniu zmniejsza się ilość odpadów na wysypiskach. Do środowiska trafia mniej

zanieczyszczeń. Z odzyskanych surowców można produkować zupełnie nowe rzeczy,a przy tym oszczędzać surowce naturalne i energię.Dowiedzieliśmy się, jak żyć w czystym środowisku i nie „tonąć" w śmieciach, poznaliśmy hierarchię postępowania z odpadami.Mieliśmy możliwość dokładnego obejrzenia całego zakładu.Zobaczyliśmy, co się dzieje z naszymi odpadami, jak działa Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw".

Dodatkową atrakcją dla nas była możliwość wspólnego zważenia się.Łączna waga nas wszystkich wyniosła 3280 kg.
Na zakończenie otrzymaliśmy upominki - książeczki o tematyce ekologicznej, przybory szkolne oraz zakładowe maskotki - „Łosia Czystosia".Wycieczka była wspaniałą przygodą i niezapomnianym doświadczeniem.
Dziękujemy p. Agnieszce Sobczak – Witek za zorganizowanie tej niezwykłej wycieczki oraz Pleszewskiemu Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem w Przyszłość" za sfinansowanie przejazdu autokarem.

Pleszewskie Stowarzyszznie Na Rzecz Osob Niepelnosprawnych Razem w Przyszlosc
- 63-300 Pleszew ul. Osiedlowa 1A -