Projekt pt. "Ruch jest życiem – a życie ruchem „

Pleszewskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Razem
w Przyszłość" zrealizowało zadanie publiczne pn.

"Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek."

Projekt pt. "Ruch jest życiem– a życie ruchem „

przy wsparciu finansowym pochodzącym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
Projekt rozpoczął się 7 września 2015 roku a zakończył 27 listopada 2015 roku.
W projekcie uczestniczyło 51 podopiecznych Stowarzyszenia uczniów i uczestników zajęć w Zespole Placówek Specjalnych w Pleszewie. Celem zadania było prowadzenie rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych
w szerokim kontekście, biorąc pod uwagę wspomaganie rozwoju człowieka, jego możliwości ruchowych, stanu emocjonalnego i kontaktów społecznych. Cele te były realizowane podczas zajęć z:
rehabilitacji, rehabilitacji ruchowej w wodzie, hipoterapii, integracji sensorycznej, stymulacji słuchu oraz zajęć rozwijających sprawność ruchową motoryki małej i dużej i podczas zajęć metodą Alfreda Tomatisa .

Pleszewskie Stowarzyszznie Na Rzecz Osob Niepelnosprawnych Razem w Przyszlosc
- 63-300 Pleszew ul. Osiedlowa 1A -