Mikołaj w zespołach rewalidacyjno -wychowawczych

W poniedziałek 7 grudnia 2015 r.kolejny raz, na spotkanie z Mikołajem przybyli nasi uczniowie wraz z rodzicami. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń, dzielenia się problemami i sukcesami, jak również skłaniało do refleksji nad upływającym czasem. Torbę Mikołaja wypełniło działające przy ZPS w Pleszewie Pleszewskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem w Przyszłość" KRS 0000305120 przekaż 1% podatku.

Pleszewskie Stowarzyszznie Na Rzecz Osob Niepelnosprawnych Razem w Przyszlosc
- 63-300 Pleszew ul. Osiedlowa 1A -