XIII MIĘDZYSZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI

6 kwietnia 2016 r. w Zespole Placówek Specjalnych w Pleszewie odbył się XIII Międzyszkolny Konkurs Recytatorski.
W tym roku przebiegał pod hasłem „Słowem malowane".
Zadaniem dzieci było recytowanie wierszy dowolnego autora oraz fragmentów prozy Emilii Kiereś.Wszystkie utwory opisywały przyrodę. Komisja konkursowa oceniała ciekawą interpretację wierszy,kulturę słowa oraz ogólny wyraz artystyczny. Uczniowie podzieleni byli na dwie kategorie wiekowe.
Grupa I (7-11 lat) recytowała poezję, natomiast grupa II (8-12 lat) wygłaszała prozę.
Zwycięzcą pierwszej grupy został Eryk z Pleszewa.
W kategorii drugiej na najwyższym stopniu podium stanęły Aleksandra i Sandra z Jarocina.
Zwycięzcom wręczono nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
Pozostali uczniowie otrzymali nagrody pocieszenia.
Nagrody i poczęstunek dla uczestników konkursu ufundowało:
Pleszewskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem w Przyszłość".
Uczniowie byli zadowoleni ze swoich występów i zadeklarowali swój udział w konkursie w przyszłym roku szkolnym.

 

 

Pleszewskie Stowarzyszznie Na Rzecz Osob Niepelnosprawnych Razem w Przyszlosc
- 63-300 Pleszew ul. Osiedlowa 1A -