TYDZIEŃ Z GODNOŚCIĄ

Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie oraz Pleszewskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem w Przyszłość", przy wsparciu Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Starostwa Powiatowego w Pleszewie, Rady Rodziców przy ZPS, Centrum Wolontariatu w Pleszewie, firmy Kaufland, fundacji im. Królowej Jadwigi w Puszczykowie, Fabryce Maszyn Spożywczych „Spomasz", Bankowi Spółdzielczemu w Pleszewie i Bankowi Spółdzielczemu w Dobrzycy oraz innych sponsorów, zorganizowali uroczyste obchody TYGODNIA Z GODNOŚCIĄ. Motywem przewodnim Tygodnia był „Kolorowy ogród majowy". Rozpoczął się festynem pt.: „Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej Intelektualnie", który miał miejsce 19 maja w ogrodach Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, na ulicy Podgórnej 2.

Głównymi punktami imprezy były:

oficjalne otwarcie uroczystości, występ artystyczny uczniów ZPS w Pleszewie, przegląd twórczości artystycznej, wystawa prac plastycznych, zawody sportowe, pokazy strażackie i pierwszej pomocy, zabawa przy muzyce.W czasie festynu dzieci i młodzież korzystali z dodatkowych atrakcji, takich jak: kącik rekreacyjny, dmuchany zamek i rodeo, trampolina, wata cukrowa oraz loteria fantowa.


W ramach TYGODNIA Z GODNOŚCIĄ zaplanowano dla uczniów:
-uczestniczenie w warsztatach biżuteryjnych i decupage w Centrum Wolontariatu w Pleszewie
-jogę śmiechu w Centrum Harmonia,
-wyjście do Centrum Zabawy i Nauki Paidi,
-wyjście do kina „Hel" na seans filmowy,
-czynny udział w festiwalu „Tratwa".


Uwieńczeniem TYGODNIA Z GODNOŚCIĄ będzie festyn z okazji Dnia Dziecka,
który odbędzie się 25 maja 2016 roku w obiektach Zespołu Placówek Specjalnych.
Wszystkie przedsięwzięcia związane z TYGODNIEM GODNOŚCI mają na celu integrację dzieci i młodzieży sprawnej intelektualnie i fizycznie, z niepełnosprawnymi osobami oraz uświadomienie społeczeństwu, że niepełnosprawność nie może być powodem izolacji i dyskryminacji. Wymienione wcześniej działania mają pomóc zrozumieć, iż osoby niepełnosprawne muszą być traktowane z godnością i szacunkiem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pleszewskie Stowarzyszznie Na Rzecz Osob Niepelnosprawnych Razem w Przyszlosc
- 63-300 Pleszew ul. Osiedlowa 1A -