„Podróże Świętego Mikołaja”

6 grudnia 2016 roku dzieci i młodzież uczącą się w Zespole Placówek Specjalnych w Pleszewie odwiedził Święty Mikołaj. Podczas spotkania nastąpiło rozstrzygnięcie konkursów na prace plastyczne pt. „Choinka dla Świętego Mikołaja ”oraz  na „Kartkę z życzeniami świątecznymi.” Konkursy ogłoszone były przez koło artystyczne zespołów edukacyjnych. Uczniowie wykazali się dużą pomysłowością i kreatywnością przy wykonaniu prac. Wszystkie prace wykonane przez uczniów zostały nagrodzone. Następnie zaprezentowano przygotowany specjalnie na tę okazję program artystyczny pt. „Podróże Świętego Mikołaja”. Spotkaniu z Mikołajem towarzyszyły  piosenki o tematyce świątecznej wykonane przez  grupę pomocników Mikołaja. Uroczystość uświetnił koncert świąteczny piosenek i utworów wykonanych przez  grupę uczniów Gimnazjum Dwujęzycznego w Pleszewie z Zespół Szkół Publicznych nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich . Występ w wykonaniu uczniów i gości  podobał się bardzo i otrzymał  gromkie brawa. Na koniec spotkania Mikołaj obdarował wszystkich zgromadzonych słodkimi upominkami, które zostały, tak jak nagrody w konkursach , ufundowane przez Pleszewskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Razem w Przyszłość" ze środków pozyskanych z odpisu 1% podatku za rok 2015. Organizatorem spotkania był zespół nauczycieli uczących w klasach dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym współpracujący z Pleszewskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Razem w Przyszłość".

Pleszewskie Stowarzyszznie Na Rzecz Osob Niepelnosprawnych Razem w Przyszlosc
- 63-300 Pleszew ul. Osiedlowa 1A -