Dzień Porad

W dniu 23 stycznia 2017r o godz 15:00 w sali gimnastycznej Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie przy ul. Osiedlowej 1 odbył się Dzień Porad, w ramach którego odbyło się spotkanie z przedstawicielem Policji Panią Moniką Lis – Rybarczyk, asystentem Wydziału Prewencji ds. Profilaktyki Społecznej na temat:” Zagrożenia współczesnej młodzieży, cyberprzemoc” oraz Panem Mariuszem Barańskim, pracownikiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie na temat dofinansowania w ramach projektu ”Aktywny Samorząd” Na spotkaniu zajęła głos również Pani Elwira Lisiecka prezes Pleszewskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Razem w Przyszłość, która opowiadała o działalności stowarzyszenia a także rozdała ulotki promujące pozostawienie 1% podatku na rzecz Pleszewa. W spotkaniu uczestniczyli rodzice uczniów oraz nauczyciele ZPS w Pleszewie. 
(ML)

Pleszewskie Stowarzyszznie Na Rzecz Osob Niepelnosprawnych Razem w Przyszlosc
- 63-300 Pleszew ul. Osiedlowa 1A -