Dzień Godności

Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie oraz Pleszewskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem w Przyszłość” przy wsparciu Starostwa Powiatowego w Pleszewie, Rady Rodziców przy ZPS, Centrum Wolontariatu w Pleszewie, Fundacji im. Królowej Jadwigi w Puszczykowie” oraz innych sponsorów, zorganizowali uroczyste obchody Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. Motywem przewodnim festynu było hasło „Wszystkie Dzieci Świata”. Festyn miał miejsce 7 czerwca 2017 roku w ogrodach Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, na ulicy Podgórnej 2.

Głównymi punktami imprezy były:

- oficjalne otwarcie uroczystości,

- występ artystyczny uczniów ZPS w Pleszewie,

- przegląd twórczości artystycznej,

- występ muzyczny młodzieży, uczęszczającej do szkół w Pleszewie

- wystawa prac plastycznych,

- zawody sportowe,

- pokazy strażackie i pierwszej pomocy,

- zabawa przy muzyce.

W czasie festynu dzieci i młodzież korzystali z dodatkowych atrakcji, takich jak:

- pokaz iluzjonisty

- kącik rekreacyjny,

- dmuchany zamek i rodeo,

- trampolina,

- wata cukrowa

- loteria fantowa

W festynie wzięli udział uczniowie z Zespołu Szkół Technicznych oraz Gimnazjum nr 3 w Pleszewie, którzy pomagali w opiece nad uczniami z zespołów edukacyjnych. W tym dniu odwiedzili nas również uczniowie z Zespołu Szkół Publicznych nr 2 oraz Szkoły Podstawowej w Lenartowicach.

Naszymi gośćmi były także dzieci z przedszkola „Tęczowa Kraina” oraz „Bajka”. Wszystkie przedsięwzięcia związane z festynem miały na celu integrację dzieci i młodzieży z niepełnosprawnymi osobami oraz uświadomienie społeczeństwu, że niepełnosprawność nie może być powodem izolacji i dyskryminacji. Wymienione wcześniej działania mają pomóc zrozumieć, iż osoby niepełnosprawne muszą być traktowane z godnością i szacunkiem. (ML)

Pleszewskie Stowarzyszznie Na Rzecz Osob Niepelnosprawnych Razem w Przyszlosc
- 63-300 Pleszew ul. Osiedlowa 1A -